książki

Rozważania na temat różnych aspektów zdrowia psychicznego w książce Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie

11/20/2021 Autor molksiazkowy Wyłączono

Szybki rozwój cywilizacji wpływa na poprawienie jakości życia ludzi ale jednocześnie powoduje wiele zagrożeń dla kondycji psychicznej człowieka. Zjawisko to prowadzi do szerszej dyskusji na temat związku zmian zachodzących we współczesnym świecie z występującymi coraz częściej zaburzeniami psychicznymi. Książki poruszające tego typu problemy cieszą się dużym zainteresowaniem profesjonalistów zajmujących się diagnozą i terapią, jak też szerszego grona czytelników.

Ukazanie danych opartych na badaniach interdyscyplinarnych

Znaczącą pozycją dotyczącą tego typu zagadnień jest książka Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecieAutorzy ukazują w niej, że zaburzenia psychiczne wynikają z interakcji czynników środowiskowych, przemian społecznych, sytuacji ekonomicznej, konfliktów zbrojnych, zmian klimatycznych. Podkreślają, że rozwój technologii przyczynia się do alienacji człowieka w jego lokalnym środowisku społecznym. Opis tych zjawisk jest tłem do rozważań dotyczących zdrowia psychicznego w kontekście współcześnie zachodzących zmian cywilizacyjnych, socjologicznych i geopolitycznych.

kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie

Analiza prawdopodobieństwa występowania zaburzeń psychicznych

Twórcy książki Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie opierają się na obserwacji, że niektóre zaburzenia psychiczne mogą mieć związek z sytuacją ekonomiczną. Niewystarczający poziom wykształcenia prowadzi do bezrobocia lub migracji zarobkowej. Występowanie kryzysów psychicznych może się wiązać z niskim statusem materialnym w połączeniu z czynnikami biologicznymi i środowiskowymi.