Charakterystyka głównego bohatera „Ludzi bezdomnych”

12/29/2020 Autor molksiazkowy Wyłączono

Epoka pozytywizmu w literaturze to czas dobrze skonstruowanej fabuły oraz doskonale skrojonych scen, opartych o losy głównego bohatera. Książka Ludzie bezdomni była zatem zdecydowanym odejściem od głównego nurtu epoki, dzięki czemu powstało dzieło, którego treść podziwiamy do dnia dzisiejszego.

Postać głównego bohatera

Powieść „Ludzie bezdomni” została oparta o losy głównego bohatera, Tomasza Judyma – młodego lekarza, dla którego pomaganie biednym i potrzebującym jest największym sensem życia. Pochodzi z biednej rodziny, a wykształcenie zdobył dzięki osobistemu uporowi i życiowej zaradności. Studia medyczne, wyjazd do Paryża, a następnie powrót do Warszawy stanowią przedsmak jego wielkiej kariery lekarskiej.

Bohater przedstawia postawę skrajną – nie uznaje żadnych kompromisów. Jest młody i pełen wzniosłych ideałów, co sprawia, że chce pomagać biednym i zmieniać otaczającą go rzeczywistość. Działa w myśl hasła epoki pozytywizmu – pomaga najuboższym.

Niepowodzenia i rozterki uczuciowe

Książka Ludzie bezdomni https://tantis.pl/ludzie-bezdomni-p711227.html to nie tylko obraz pozytywistycznego nurtu pomagania ubogim, ale i liczne niepowodzenia bohatera. Jego życiowa droga, zarówno zawodowa, jak i osobista, jest pasmem klęsk i niepowodzeń. Pomimo szczerych chęci, nie udaje mu się przekonać środowiska warszawskich lekarzy do swojego programu pomocy ludziom ubogim, a chęć założenia własnej praktyki lekarskiej kończy się niepowodzeniem. Ponadto, na łamach powieści bohater przeżywa rozterki miłosne, które zupełnie go załamują. Tomasz Judym odtrąca miłość Joanny Podborskiej, aby móc kontynuować pomoc ludziom potrzebującym, która stanowi sens jego życia.

Życiowa postawa bohatera

Niewątpliwie postawa głównego bohatera jest godna podziwu. Jest on bowiem utożsamieniem najwyższej empatii i chęci pomocy innym, bez względu na zapłatę. Czyny bohatera są szlachetne, jednak poprzez swoje decyzje zaprzepaszcza on szansę na założenie szczęśliwej rodziny oraz rozwijanie swojej kariery. Wydaje się to jednak bez znaczenia dla Tomasza Judyma.