Kinezjologia edukacyjna czyli gimnastyka mózgu

10/21/2019 Autor molksiazkowy Wyłączono

Dzieci, które borykają się z takimi przypadłościami jak ADHD, dysleksja, dysortografia czy dyskalkulia bardzo często nie wierzą w siebie, czują się wyobcowane oraz zniechęcone do podejmowania nowych wyzwań. Jak się jednak okazuje istnieje na to sposób i nosi nazwę kinezjologia edukacyjna czyli gimnastyka mózgu.

Na czym polega kinezjologia edukacyjna?

Metoda ta ma na celu wspomaganie naturalnego rozwoju psychofizycznego dziecka. Dzięki łatwym i niezbyt wymagającym ćwiczeniom fizycznym ma dojść do integracji dwóch półkul mózgu, z których każda odpowiada innym umiejętnościom. Niezwykle ważnymi w tej metodzie są konsekwencja oraz systematyczność. Ćwiczenia powinno się wykonywać każdego dnia.

Jakie są główne cele kinezjologii edukacyjnej?

Celami, jakie stawia swoim praktykom kinezjologia edukacyjna są:
– integracja półkul mózgowych,
– aktywizacja mechanizmów odpowiedzialnych za naturalny rozwój,
– wykorzystywanie naturalnych możliwości przyswajania wiedzy i umiejętności,
– rozwój ruchowy, intelektualny oraz emocjonalny.

Efekty stosowania kinezjologii edukacyjnej

Za sprawą stosowania kinezjologii edukacyjnej, a konkretnie jej programu o nazwie Gimnastyka Mózgu dochodzi do intergacji półkul mózgowych, co niewątpliwie przekłada się na osiągnięcia dziecka w różnorodnych dziedzinach życia, w których dotychczas miało trudności. Dzięki systematycznym treningom dzieci szybciej uczą się czytać, liczyć oraz potrafią się dłużej skupić, co w konsekwencji przekłada się na poprawę wyników w szkole i wpływa na ich poczucie własnej wartości.