Rozwój emocjonalny dziecka

07/06/2019 Autor molksiazkowy Wyłączono

W pierwszym okresie życia dziecko sygnalizuje wszelkie swoje potrzeby za pomocą płaczu. Jednak wraz z rozwojem dziecka jego możliwości emocjonalne stają się coraz większe. Umiejętności emocjonalne wyrażają się w trzech aspektach: w stosunku do siebie, w stosunku do innej osoby oraz w stosunku do grupy. Przez cały okres dorastania rodzice wspierać powinni prawidłowy rozwój emocjonalny swojego dziecka.

Rozwój emocjonalny w okresie wczesnoszkolnym


W tym okresie dziecko uczy się samokontroli oraz współpracy z innymi. Dziecko powinno potrafić odczuwać dumę i zadowolenie, jak i smutek oraz rozczarowanie. Ogromnie ważne jest, aby rodzice wspierali w tym okresie prawidłowo odczuwanie i wyrażanie emocji. Pomóc mogą w tym specjalistyczne materiały edukacyjne, takie jak książki edukacyjne WSiP z Eduksiegarnia.pl.

Rozwój emocjonalny w okresie szkolnym


Jest to czas, w którym dziecko znajduje się w zupełnie nowej dla siebie rzeczywistości. W okresie tym mogą pojawiać się większe lęki u dziecka. Rolą rodziców jest pomoc dziecku w tym, aby potrafiło sobie z nimi radzić. Dziecko powinno w tym okresie zacząć uczyć się samodzielnego rozwiązywania problemów.

Rozwój społeczny dziecka


Oprócz samego rozwoju emocjonalnego równie ważny jest jego rozwój społeczny. Jest on ważny zwłaszcza w okresie szkolnym. W tym czasie dziecko powinno uczyć się prawidłowego funkcjonowania w grupie. Pojawiają się zupełnie nowe emocje takie jak empatia czy zazdrość. Rodzice powinni pomóc dziecku radzić sobie z tymi emocjami. WSiP, czyli Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne ma w swojej ofercie wiele materiałów i książek, które mogą w tym zadaniu pomóc rodzicom.