środa, 24 Paź 2018
 
 

Zobacz tak?e:

Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 
Pisz? do nas... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek Skórski   
wtorek, 16 lutego 2010 00:00

Fragmenty listw od rodzicw

*

Przede wszystkim musz? bardzo pogratulowa? wy?mienitego pomys?u! Ksi??eczki dotar?y i przeros?y moje naj?mielsze oczekiwania.Szczerze mwi?c, a? ?ezka w oku mi si? zakr?ci?a, widz?c, jak idealnie mo?na zrobi? bajki dla Synka.

*

Do tej pory spotyka?am si? z r?nofakturowymi planszami, ale o ile ciekawsz? propozycj? est po??czenie faktury z konkretnym zwierz?tkiem i tekstem czy sytuacj?.

Materia?y, ktre zosta?y u?yte we wszystkich ksi??eczkach w doskona?y sposb odnosz? si? do rzeczywisto?ci. Bardzo dobrym pomys?em jest umieszczanie napisw braillem. Mimo, i? Synek z racji wieku nie potrafi czyta? to dotyka zaciekawiony, a co za tym idzie w naturalny sposb wyrabia sobie wra?liwo?? dotykow?. Wszystkie trzy ksi??eczki bardzo mu si? spodoba?y.

Dzisiaj odes?a?am do Pa?stwa ksi??eczki, za ktre jeste?my bardzo wdzi?czni. Sta?y si? one nie lada atrakcj? w o?rodku w Sobieszewie, gdzie i terapeuci i inne dzieci by?y zachwycone pomys?owo?ci? i u?yteczno?ci? ksi??eczek.

Je?li b?dzie mo?liwo?? to prosimy o kolejne bajeczki.

*

Dzi?ki Pa?stwa ksi??eczkom synek ch?tniej dotyka i sprawdza, chyba coraz bardziej ?wiadomie przechodzi przez tre??,"Wycieczka Ma?ego Misia"- mo?na by rzec, ?e sta?a si? ulubion? bajk?. Od czasu jej lektury zacz?? bawi? si? mi?kkimi misiami :)

"R?nice" - w interesuj?cy sposb zwracaj? uwag? na odmienno?ci fakturowe, zach?caj? synka do porwnywania.

Mnie sam? zainspirowa?y do prby tworzenia w?asnych mini ksi??eczek:)

*

Serdecznie dzi?kujemy i z niecierpliwo?ci? czekamy na kolejne ksi??eczki.

*

Dzi?kuj? za ksi??eczki s? wspania?e.

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2011 15:37