środa, 24 Paź 2018
 
 

Zobacz tak?e:

Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
Nagroda im. Jana Wejcherta

Z wielk? rado?ci? informujemy wszystkich czytelnikw, przyjaci? i wolontariuszy naszej wypo?yczalni, ?e Polska Rada Biznesu nominowa?a do Nagrody im. Jana Wejcherta

twrczyni? wypo?yczalni - Bo?en? Kazanowsk? w kategorii Dzia?alno?? spo?eczna.

Wybory nie by?y jednomy?lne. Mamy jedenastu wybitnych finalistw. Trudno ukry? rado??, ?e Nagroda, ktrej patronuje imi? Jana, pomimo swojej premiery zgromadzi?a tak wiele wyj?tkowych nominacji mwi Aldona Wejchert, wsp?inicjatorka Nagrody.

Nagroda za DZIA?ALNO?? SPO?ECZN? trafi w r?ce osoby, ktra swoj? prac? dedykuje ludziom potrzebuj?cym.

Finalistami zostali:
Bo?ena Kazanowska
, pomys?odawczyni I Oglnopolskiej Wypo?yczalni Ksi??ek Dotykowych
Ksi?dz Jacek Stryczek, inicjator akcji Szlachetna Paczka, WIOSNA
Krzysztof Margol, szefuj?cy Nidzickiej Fundacja Rozwoju NIDA

Zwyci?zcw Nagrody wy?oni czternastoosobowa kapitu?a, w ktrej zasiedli przedstawiciele ?rodowisk gospodarczych, spo?ecznych, artystycznych oraz mediw: prof. Leszek Balcerowicz, Waldemar D?browski, prof. Micha? Kleiber, Jerzy Ko?mi?ski, Monika Olejnik i Mariusz Walter. Ze strony Polskiej Rady Biznesu weszli: Dariusz Mioduski, Alicja Kornasiewicz, Tomasz Miko?ajczak, Zbigniew Niemczycki, Marian Owerko oraz Jacek Szwajcowski. Rodzin? Jana Wejcherta reprezentuj?: ?ona i wsp?inicjatorka Nagrody Aldona Wejchert i crka Agata Wejchert Dworniak.

- Tworz?c Nagrod? podj?li?my si? wyzwania, jakim by?o zupe?nie dobrowolne zaanga?owanie w proces nominacji instytucji i osb z ca?ego kraju. Aktywne spo?ecze?stwo to co? wi?cej ni? centralne organizacje
i uznane autorytety. Tym bardziej cieszy fakt, ?e swoimi kandydaturami zaufali nam przedstawiciele lokalnych spo?eczno?ci, media i w?adze
uwa?a Dariusz Mioduski, Przewodnicz?cy Kapitu?y.