poniedziałek, 19 Lis 2018
 
 

Zobacz tak?e:

Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 120 gości 
Nagroda im. Jana Wejcherta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek Skórski   
poniedziałek, 02 kwietnia 2012 22:47

Z wielk? rado?ci? informujemy wszystkich czytelnikw, przyjaci? i wolontariuszy naszej wypo?yczalni, ?e Polska Rada Biznesu nominowa?a do Nagrody im. Jana Wejcherta

twrczyni? wypo?yczalni - Bo?en? Kazanowsk? w kategorii Dzia?alno?? spo?eczna.

Wybory nie by?y jednomy?lne. Mamy jedenastu wybitnych finalistw. Trudno ukry? rado??, ?e Nagroda, ktrej patronuje imi? Jana, pomimo swojej premiery zgromadzi?a tak wiele wyj?tkowych nominacji mwi Aldona Wejchert, wsp?inicjatorka Nagrody.

Nagroda za DZIA?ALNO?? SPO?ECZN? trafi w r?ce osoby, ktra swoj? prac? dedykuje ludziom potrzebuj?cym.

Finalistami zostali:
Bo?ena Kazanowska
, pomys?odawczyni I Oglnopolskiej Wypo?yczalni Ksi??ek Dotykowych
Ksi?dz Jacek Stryczek, inicjator akcji Szlachetna Paczka, WIOSNA
Krzysztof Margol, szefuj?cy Nidzickiej Fundacja Rozwoju NIDA

Zwyci?zcw Nagrody wy?oni czternastoosobowa kapitu?a, w ktrej zasiedli przedstawiciele ?rodowisk gospodarczych, spo?ecznych, artystycznych oraz mediw: prof. Leszek Balcerowicz, Waldemar D?browski, prof. Micha? Kleiber, Jerzy Ko?mi?ski, Monika Olejnik i Mariusz Walter. Ze strony Polskiej Rady Biznesu weszli: Dariusz Mioduski, Alicja Kornasiewicz, Tomasz Miko?ajczak, Zbigniew Niemczycki, Marian Owerko oraz Jacek Szwajcowski. Rodzin? Jana Wejcherta reprezentuj?: ?ona i wsp?inicjatorka Nagrody Aldona Wejchert i crka Agata Wejchert Dworniak.

- Tworz?c Nagrod? podj?li?my si? wyzwania, jakim by?o zupe?nie dobrowolne zaanga?owanie w proces nominacji instytucji i osb z ca?ego kraju. Aktywne spo?ecze?stwo to co? wi?cej ni? centralne organizacje
i uznane autorytety. Tym bardziej cieszy fakt, ?e swoimi kandydaturami zaufali nam przedstawiciele lokalnych spo?eczno?ci, media i w?adze
uwa?a Dariusz Mioduski, Przewodnicz?cy Kapitu?y.

Poprawiony: piątek, 04 maja 2012 20:19
 
Wypo?yczalnia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek Skórski   
sobota, 07 lipca 2007 10:54

I Oglnopolska Wypo?yczalnia Ksi??ek Dotykowychzosta?a za?o?ona przez Bo?en? Kazanowsk? i Renat? ??czy?sk?.Wypo?yczalnia dzia?a od 1 wrze?nia 2008 roku przy Specjalnym O?rodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i M?odzie?y S?abo Widz?cej im. prof. Zofii S?kowskiej w Lublinie. Jest w niej obecnie kilkaset ksi??eczek dotykowych dla ma?ych niewidomych dzieci.

Poprawiony: środa, 30 listopada 2011 23:45
Więcej…
 
Piosenka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek Skórski   
niedziela, 22 maja 2011 21:43

Nowa piosenka, tym razem o wypo?yczalni.

Poni?ej s?owa, obok muzyka.Prosz? nie rysuj mi baranka

Poprawiony: poniedziałek, 11 czerwca 2012 22:04
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2